FORGOT YOUR DETAILS?

Prezentare Perfecționare

Cursurile de perfecţionare în predarea românei ca limbă străină

Modulul de perfecţionare în predarea RLS, destinat formatorilor, are o durată de o săptămână, cuprinde 30 de ore didactice (conferinţe, ateliere, asistenţe la ore, activităţi cu studenţii, program cultural) şi este conceput pentru o grupă mică de cursanţi.

 

Acesta este singurul program din ţară care se adresează unui public-ţintă interesat de abordarea limbii române ca limbă străină:

  • cadrelor didactice care predau limba română străinilor – în instituţii de stat sau particulare, în centre de limbi străine sau ca persoane fizice autorizate;
  • persoanelor care intenţionează să ocupe un post de lector de limba română la lectoratele din străinătate şi nu au experienţă în domeniu;
  • cadrelor didactice care predau limba română ca limba a doua.

 

Programul îşi propune să valorifice experienţa în domeniu, acumulată prin tradiţia de predare a românei ca limbă străină de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Cadrele didactice implicate în program dispun de înaltă calificare didactică şi experienţă, dobândite prin colaborări la proiecte naţionale şi internaţionale şi cooperări cu instituţii de profil (Consiliul Europei, ALTE, universităţi europene).

 

Cursurile teoretice vor aborda disciplina atât în diacronie (de la Elementa linguae daco-romanae sive valachicae, a lui Samuil Micu şi Gheorghe Şincai, la Nivelul Prag), cât mai ales sincronic, în perfect acord cu Cadrul european comun de referinţă pentru limbi şi cu tendinţele actuale din didactică.

 

Participanţii vor fi orientaţi în delimitarea nivelurilor de competenţă lingvistică în RLS conform CECR şi în pregătirea unor materiale didactice adaptate fiecărui nivel de competenţă. De asemenea, vor fi prezentate etapele conceptualizării gramaticale, cu aplicaţii pe câteva categorii gramaticale, precum şi cele mai recente şi eficiente tipuri de exerciţii (gramaticale şi de comunicare) utilizate în predarea limbilor străine.

 

Sistemul de testare a competenţelor lingvistice în domeniul RLS, realizat la Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească, va fi prezentat în relaţie directă cu ultimele standarde impuse de testatorii ALTE (Asociaţia Testatorilor de Limbă din Europa).

 

În economia cursului, un loc important se acordă activităţii de cercetare în domeniu şi producerii de materiale didactice destinate alinierii românei la standardele actuale în predarea limbilor străine. Pe lângă acestea, cursanţii vor beneficia de participarea directă la activităţile didactice ale studenţilor străini.

 

La încheierea cursului se acordă un atestat de participare.

 

 

 

TOP