FORGOT YOUR DETAILS?

Proiectul „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale”

Contract POSDRU/87/1.3/S/63909

Proiectul are drept obiectiv general perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română elevilor proveniţi din rândul minorităţilor naţionale (maghiară, germană, rromă, ucraineană etc.), pentru asigurarea creşterii calităţii procesului de predare/ învăţare/ evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) în învăţământul preuniversitar, pentru profesionalizarea şi alinierea acestuia la standardele europene.

63909_Afis_RLNM

OBIECTIVE SPECIFICE

Dezvoltarea competenţelor de predare diferenţiată a RLNM, conform  nevoilor specific e vorbitorilor non-nativi.

Dezvoltarea capacităţii de utilizare a Cadrului European Comun de Referinţă (CECR) în vederea standardizării  procesului de evaluare.

Dezvoltarea competenţelor de proiectare, organizare şi evaluare a activităţilor didactice prin însuşirea unei pedagogii centrate pe elev.

Dezvoltarea competenţelor social-civile şi a atitudinilor de empatie culturală.

Dezvoltarea competenţelor de utilizare a tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC) şi de integrare a lor în procesul de predare a RLNM.

Dezvoltarea unei reţele virtuale pentru informarea continuă în legătură cu noile metode din domeniu şi pentru schimbul de bune practici între toate cadrele didactice implicate în predarea RLNM.

 

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE PREVĂZUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI

A1: Furnizarea unui program de formare pentru formatori.

A2: Realizarea de studii şi analize referitoare la nevoile cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

A3: Dezvoltarea reţelei virtuale.

A4: Dezvoltarea celor 6 programe de didactică a RLNM.

A5: Dezvoltarea celor 2 programe de pedagogie/metodică.

A6: Dezvoltarea celor 2 programe de educaţie multiculturală.

A7: Dezvoltarea unui program de TIC.

A8: Acreditarea programelor P1-P11 la CNFP.

A9: Furnizarea unui program de metode de comunicare pentru formatori, acreditat CNFPA.

A10: Furnizarea programelor P1-P11.

REZULTATE ANTICIPATE

 11 programe de perfecţionare acreditate CNFP:

P1: Procesul de predare/învăţare a RLNM la ciclul primar – 25 de credite profesionale transferabile;

P2: Procesul de predare/învățare a RLNM la ciclul gimnazial – 25 de credite profesionale transferabile;

P3: Procesul de predare/învățare a RLNM la ciclul liceal – 25 de credite profesionale transferabile;

P4: Procesul de evaluare a RLNM la ciclul primar – 25 de credite profesionale transferabile;

P5: Procesul de evaluare a RLNM la ciclul gimnazial – 25 de credite profesionale transferabile;

P6: Procesul de evaluare a RLNM la ciclul liceal – 25 de credite profesionale transferabile;

P7: Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice în învăţământul primar – 30 de credite profesionale transferabile;

P8: Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice în învăţământul secundar – 30 de credite profesionale transferabile;

P9: Educaţie multiculturală pentru învăţământul primar – 25 de credite profesionale transferabile;

P10: Educaţie multiculturală pentru învăţământul secundar – 25 de credite profesionale transferabile;

P11: TIC destinat cadrelor didactice care predau RLNM – nivel intermediar – 25 de credite profesionale transferabile.

76 de formatori instruiţi şi certificaţi.

1250 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar instruite în programele de perfecţionare.

o pagină WEB pentru asigurarea comunicării între participanţi.

un instrument software de e-learning, adaptat pentru limba română.

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

1 octombrie 2010 – martie 2014

TOP