FORGOT YOUR DETAILS?

Training Testimonials

Părerile participanţilor la Modulul RLS, organizat de Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană în fiecare an, sunt, credem noi, cea mai nimerită metodă de a ne evalua cursurile.

 

„Am fost cursantă a Modulului de perfecţionare în predarea românei ca limba străină în ianuarie 2012 și cred că a fost una dintre cele mai utile formări la care am participat. S-a lucrat intensiv, timp de o săptămână, iar profesorii au acordat atenţie aspectelor practice: plasarea materialelor și a elevilor pe nivel conform CECR, analiza şi elaborarea materialelor/manualelor conform CECR, predarea culturii şi civilizaţiei la orele de RLS. În câteva zile am asistat la cursuri de RLS predate grupelor din anul pregătitor şi am putut vedea cum sunt abordate diferite aspecte ale limbii române: exprimarea posesiei, formarea substantivelor abstracte. Recomand acest curs celor care vor să se specializeze sau să se perfecționeze în predarea RLS. Profesorii au experienţă în domeniu, sunt disponibili mereu să răspundă la întrebări, iar conţinutul orelor va fi cu siguranţă util celor care vor preda sau predau deja RLS.”

(Asist. univ. drd. Veronica Manole, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere şi docente în cadrul Institutului Camões din Lisabona)

 

„Prin conţinuturile şi metodele comunicate, Modulul organizat de ILR-LE s-a dovedit pentru mine suficient de convingător încât să determine o reconversie profesională. Alinierea metodelor de predare-învăţare-evaluare la Cadrul European, înaltul profesionalism al formatorilor, concentrarea pe aspectele practice ale domeniului, asistenţa la cursuri, dialogul permanent formatori-cursanţi sunt doar o parte din punctele forte ale cursului. Accentul pus pe formarea şi fixarea competenţelor comunicative schimbă semnificativ modul de a preda limba română străinilor şi aşază acest proces în coerenţa disciplinelor europene similare.”

(Asist. univ. dr. Anca Ursa, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)

 

„Pentru mine, predarea limbii române ca limbă străină era ceva cu totul nou, o experienţă pe care mi-o puteam doar imagina prin intermediul experienţei mele de predare a englezei şi a francezei. Modulul de perfecţionare în predarea limbii române ca limbă străină m-a învăţat să renunţ la vechile prejudecăţi şi să aflu că, spre surprinderea mea, limba română beneficiază de materiale moderne de predare (cărţi, CD-uri audio etc.) aliniate cu politicile lingvistice europene. În calitatea mea de novice în predarea limbii române, acest curs mi-a creat, în primul rând, motivaţia necesară pentru a căuta să aflu mai multe despre acest domeniu, deci cu siguranţă şi-a lăsat amprenta asupra mea. Îmi voi aduce mereu aminte, pe lângă foarte interesantele prezentări interactive într-o atmosferă amicală, de orele de limba română la care am asistat, în cadrul cărora am văzut mai multe metode de predare a limbii române.”

(Ciprian Pop, Universitatea Babeş-Bolyai)

 

„A fost o reală plăcere să particip la cursurile de perfecţionare în predarea românei ca limbă străină. Cadrele didactice implicate în acest demers au fost foarte bine pregătite, au făcut toate întâlnirile interesante, creative, utile şi ne-au dat posibilitatea să ne exprimăm de fiecare dată opinia. Cel mai important lucru mi s-a părut a fi prilejul de a ne pune noi întrebările, de a ne gândi la procesul educaţional în care suntem, la rându-ne, implicaţi, de a ne conştientiza greşelile, neajunsurile şi chiar limitele. Un câştig l-au reprezentat atelierele în care am fost cu toţii chemaţi să colaborăm pentru diverse activităţi (plasarea textelor pe nivel, formarea şi testarea diferitelor competenţe, asistenţe la orele cu studenţii străini etc.), iar schimbul de impresii dintre noi, cursanţii, unii cu o mai mare experienţă, alţii cu mai puţină, a fost bine-venit. Profesorii au fost deschişi la orice provocare, ne-au oferit toate informaţiile şi materialele de care aveam nevoie într-o formă accesibilă, plăcută, ne-au răspuns prompt la orice întrebare, totul s-a desfăşurat într-un climat realmente primitor. S-a urmărit o prezentare cât mai cuprinzătoare şi integratoare a RLS, descoperind în acest domeniu unul de viitor, cu multe oportunităţi pentru noi, cei implicaţi în predarea românei străinilor. Un alt câştig au fost manualele şi caietele de exerciţii pe care le-am putut procura direct de la cei implicaţi în conceperea lor, instrumente utile de lucru pentru noi. Pe scurt, a fost un modul pe care îl recomand şi altor colegi din ţară ori din străinătate şi am speranţa că va urma un al doilea, axat îndeosebi pe aplicaţii şi activităţi practice.”

(Lect. univ. dr. Paula Nemţuţ, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea)

 

Fiind studentă la Facultatea de Litere, eram convinsă că voi ține cursuri de română doar vorbitorilor nativi. Româna ca limbă străină nici nu exista, pe atunci, pentru mine. După absolvirea facultății însă, m-am angajat în calitate de profesor de limba română la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, pentru a-i învăța a vorbi românește pe studenții străini – îndeletnicire deloc ușoară. În pofida faptului că româna este limba mea maternă și în ciuda tuturor cunoștințelor de limbă obținute la facultate, primul sentiment pe care l-am simțit când am intrat în auditoriu, a fost cel de nesiguranță, de frică.

Sunt sigură că acest sentiment îl încearcă toți profesorii care predau româna ca limbă străină. Iar întrebările: Oare voi învăța studenții să vorbească frumos această limbă?  Vor înțelege ei vreodată specificul acesteia? îi chinuie pe toți.

Pentru a găsi răspuns la aceste două întrebări, în perioada 21-25 ianuarie 2013, am participat la CURSURILE DE PERFECȚIONARE ÎN PREDAREA ROMÂNEI CA LIMBĂ STRĂINĂ, organizate de Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană din Cluj-Napoca. Cursurile au cuprins 30 de ore didactice (conferințe, ateliere, asistența la ore, în grupe de nivel diferit, activități cu studenții).

Deși s-ar părea că e imposibil să explici tehnicile și metodele de predare a unei limbi străine în 30 de ore, profesorii noștri – conf. univ. dr. Victoria Moldovan, conf. univ, dr. Elena Platon, asist. univ. drd. Dina Vîlcu, asist. drd. Lavinia Vasiu, asist. dr. Viorica Vesa, – ne-au demonstrat contrariul. Domniile lor ne-au făcut să înțelegem delimitarea nivelurilor de competență lingvistică în RLS, în conformitate cu CECR. La lecțiile-conferințe am încercat să elaborăm diferite tipuri de exerciții care ar forma și dezvolta competențele de producere orală și scrisă în limba română, am învățat care  sunt tehnicile de lucru pentru dezvoltarea competenței de înțelegere după ascultare și după citire – tehnici de lucru pe care, întorcându-mă în Chișinău, nu am ezitat  să le implementez la ore pentru a mă convinge de utilitatea lor.

Pentru mine, aceste cursuri de perfecționare au fost ca o doua facultate – FACULTATEA DE PREDARE A ROMÂNEI CA LIMBĂ STRĂINĂ.”

(Lect. univ. Tatiana Trebeş, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.)

 

„Am participat la Modulul de perfecţionare în predarea românei ca limbă străină organizat de Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană şi Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada 25-29 ianuarie 2011. Este un modul foarte util atât pentru cei care predau RLS de mai mult timp, cât şi pentru cei care sunt la început de drum în acest domeniu.  Modulul de perfecţionare este foarte bine structurat. În numai o săptămână, organizatorii reuşesc să îmbine perfect cursurile teoretice cu activităţile practice, să prezinte standardele actuale ale predării, învăţării, evaluării cunoştinţelor de RLS în conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă. La aceste cursuri am învăţat cum se pregătesc materialele didactice în funcţie de nivelul de competenţă, ce ar trebui să cuprindă fiecare nivel din punct de vedere gramatical, care este sistemul de testare a competenţelor lingvistice conform ultimelor standarde impuse de testatorii ALTE şi am participat la cursurile de limba română pentru străini ţinute de profesorii de la Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească. Recomand acest modul tuturor acelora care sunt interesaţi de RLS, indiferent de experienţa pe care o au în acest domeniu.”

  (Ana Borca, Institutul Cultural Român, București)

 

Articole:

„Universitatea Babeş-Bolyai, prin Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană din Cluj-Napoca, a organizat recent Cursul de perfecţionare în predarea românei ca limbă străină la care au participat şi două profesoare de la Şcoala generală şi Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula. În perioada 25-29 ianuarie 2011, Silvia Cefan şi Tünde Cefan Cora s-au aflat printre cele 10 persoane cărora li s-a prezentat cum se predă româna pentru străini la Cluj sau Bucureşti. Despre impresiile şi experienţele de la Cluj am întrebat profesoarele românce.

”Cum s-a desfăşurat întâlnirea? A avut parte practică şi teoretică?”

S.C.: – În aceste zile am urmărit nişte expuneri în legătură cu predarea limbii române, despre sistemul de testare pe nivel, ne-au prezentat câteva proiecte naţionale şi internaţionale. Mie cel mai mult mi-a plăcut participarea la ore, în grupe de nivel diferit la Universitatea Babeş-Bolyai. Aici au fost ţinute de fapt toate programele. Aceste ore au fost ore de limba română pentru elevi din ţări diferite, care vor să înveţe la diferite universităţi din România şi ţinute de nişte profesori extraordinari. Am făcut cunoştinţă cu multe metode pe care şi noi le vom putea folosi în predarea limbii române.

T.C.: – Pregătirea didactică a constat în conferinţe, ateliere, activităţi practice cu studenţii, mese rotunde, discuţii despre unele teme, care s-au desfăşurat la Facultatea de Litere. Şi într-adevăr, cele mai interesante au fost orele deschise, unde ne-am cunoscut pe de aproape cu româna ca limbă străină. E de neuitat să vezi studenţi din Japonia, Camerun, Franţa, Egipt etc., cum se străduiesc să înveţe limba ţării unde au venit să studieze. Ne-a surprins cum aceşti adolescenţi se întrebau unul pe altul româneşte şi în timpul orelor, având grijă ca nu cumva să folosească altă limbă comună decât româna. La orele de conversaţie ei vorbesc despre lucruri de toate zilele, inclusiv despre cultura, ţara, tradiţiile ţării lor. A fost foarte interesant!”

(„Foaia româneasă”, Săptămânal al românilor din Ungaria)

TOP