FORGOT YOUR DETAILS?

Studii și cărți

 

 

 


Elena Platon, Cristina Gogâță, Lavinia-Iunia Vasiu, Anca Ursa, România în 50 de povești. Limba română ca limbă străină (RLS). Texte gradate A1-A2Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2021.  

Dragi cititori,

Dacă ați început să învățați, de puțin timp, limba română și doriți să avansați mai repede, România în 50 de povești este, cu siguranță, cea mai potrivită carte pentru dumneavoastră. Ca bonus, veți descoperi și o mulțime de lucruri despre cultura românilor. Și, ca extra bonus, veți trece printr-un carusel de emoții și de întâmplări amuzante. Sperăm să citiți cu plăcere textele noastre și să așteptați, cu răbdare, următorul volum, pentru nivelul B1. Dacă sunteți profesor de limba română pentru străini și căutați texte-suport pentru cursurile de A1si A2, România în 50 de povești este alegerea perfectă pentru dumneavoastră. Dincolo de adaptarea textelor pentru nivelurile elementare, limba-cultură este o sursă de inspirație pentru numeroase activități și exerciții adecvate cursanților începători,

Autorii

Pentru exemple de texte, accesați Familia conflictuală și Vecinul petrecăreț.

 

 


Elena Platon, Româna ca limbă străină (RLS). Elemente de metadidactică, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2021.  

Cartea se adresează atât specialiștilor din domeniul limbii române ca limbă străină (RLS) ‒ profesori, autori de curricule sau de materiale didactice, evaluatori etc. ‒, cât și celor care doresc să se inițieze în problemele legate de predarea limbii române vorbitorilor nonnativi. Deși RLS există ca disciplină universitară de aproape o jumătate de veac, aceasta nu a beneficiat până în prezent, asemenea altor limbi, de un tratat propriu-zis de didactică. Acest volum reprezintă doar un prim palier al unei cercetări mai largi de acest tip, menit să construiască fundamentele teoretice ale diciplinei, dar care va trebui completat de nivelurile metodologic și tehnic. Deocamdată, aici se regăsește un discurs despre didactica RLS, orientat spre probleme precum denumirea și istoricul RLS, raportul ei cu disciplinele din domeniile conexe, aparatul conceptual vehiculat și alte probleme de ordin epistemologic. Nu în ultimul rând, cartea își propune să legitimeze științific un câmp de cercetare, predare și formare care nu se bucură de un prestigiu prea mare în perimetrul academic românesc.

 


Elena Platon, Antonela Arieșan, Diana Burlacu, Manual de limba română ca limbă străină. Nivelul B2, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2021.

Cu toate că apare la o distanță însemnată față de manualul destinat nivelurilor A1-A2, acest manual, consacrat nivelului B2, este unul special pentru noi, întrucât încheie seria inițiată, în 2012, la Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească din cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Înțelegând că și limba română are nevoie, asemenea altor limbi, de manuale moderne și cât mai atractive, echipa noastră își propunea, în urmă cu aproape un deceniu, să elaboreze un pachet de materiale de bază necesare însușirii limbii române de către vorbitorii nonnativi. Urgența acestui proiect deriva și din faptul că, la acea oră, fuseseră publicate puține materiale racordate la nivelurile de competență lingvistică din Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL). Iată de ce, pentru întreaga echipă, această apariție aduce cu sine mulțumirea de a fi dus la bun sfârșit un proiect important, printre atâtea altele care s-au derulat între timp la departamentul nostru.

 

 

 


 

Ioana Sonea, Lavinia Vasiu, Dina Vîlcu,  Manual de limba română ca limbă străină. Nivelul B1, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2021. 

 

 

 


Elena Platon, Dina Vîlcu, Ioana Sonea, Manual de limba română ca limbă străină (RLS). A1-A2, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2019.

Vă propunem o nouă ediție, revizuită, a manualului destinat tuturor celor interesați de predarea-învățarea limbii române ca limbă străină (RLS): profesori și studenți, deopotrivă. După cum anunțasem în ediția precedentă, materialul se adresează celor care doresc să predea sau să-și însușească structurile limbii române specifice nivelurilor de competență lingvistică Al și A2, aferente Cadrului european comun de referință (CECR), sau, utilizând terminologia clasică, nivelului „începător” și „fals începător”. Probabil că unii dintre dumneavoastră l-ați folosit deja și v-ați putut forma o părere despre utilitatea și eficiența formulei de lucru propuse de noi.

 

 


Achiziția limbii române ca L2. Interlimba la nivelul A1, Lavinia-Iunia Vasiu, Presa Universitară Clujeană, 2020

„…Lavinia‐Iunia Vasiu descrie, explică și interpretează o realitate lingvistică cu totul specială, care apare în primul stadiu

 al parcursului de învățare a limbii române de către vorbitorii nonnativi. Analiza profilului interlimbii (IL) la nivelul A1 este realizată aprofundat, pe mai multe paliere (morfosintactic, funcțional/pragmatic, lexic, al strategiilor comunicative) și prin mai multe metode (analiza erorilor, analiza ocaziilor obligatorii, analiza frecvenței, analiza funcție‐formă etc.) și se bazează pe un corpus de producții orale ale vorbitorilor nonnativi de limba română (CORLS), de aproximativ 70.000 de cuvinte. Prezentarea panoramică a trăsăturilor lingvistice definitorii (TD) ale IL jalonează modelarea acestui profil, conferind o structurare și o rigurozitate de excepție cercetării, care va putea fi valorificată atât în viitoare cercetări consacrate achiziției limbii române ca L1 sau ca L2, cât și în alte studii de lingvistică bazată pe corpus sau de didactică a limbii române. ” 

Elena Platon

 


Enciclopedia imaginariilor din România

Editura Polirom anunță apariția în librării a Enciclopediei imaginariilor din România, demers cultural iniţiat şi coordonat de Corin Braga, la care au participat numeroși profesori și cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, de la Academia Română (Filialele din Cluj și Iași) și de la Universitatea Națională de Arte din București.

Cele cinci volume ale Enciclopediei imaginariilor din România sunt:

Vol. I: Imaginar literar

Vol. II: Patrimoniu și imaginar lingvistic  

Vol. III: Imaginar istoric

Vol. IV: Imaginar religios

Vol. V: Imaginar și patrimoniu artistic

Pentru detalii, accesați Enciclopedia imaginariilor din România.

 

 

 

 

 


Elena Platon, Diana Viorela Burlacu, Ioana Silvia Sonea (coord.), Procesul de predare – învățare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul primar (P1), Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2011.

ISBN 978-606-17-0072-1

Volumul este destinat cadrelor didactice care predau româna ca limbă nematernă elevilor cu vârste cuprinse între 6-11 ani. Ca structură, suportul de curs corespunzător programului P1 este format din trei unități ce cuprind fiecare mai multe secțiuni (Unitatea I: Formarea competenței de receptare a mesajului oral – Ascultarea; Formarea competenței de exprimare orală – Vorbirea; Formarea competenței de receptare a mesajului scris – Citirea; Formarea competenței de exprimare scrisă – Scrierea; Unitatea II: Analiza și exploatarea instrumentelor și a materialelor didactice existente – Clasa I; Analiza și exploatarea instrumentelor și a materialelor didactice existente – Clasa a II-a; Analiza și exploatarea instrumentelor și a materialelor didactice existente – Clasa a III-a; Analiza și exploatarea instrumentelor și a materialelor didactice existente – Clasa a IV-a; Unitatea III: Propunerea unei unități de învățare pentru clasa I; Propunerea unei unități de învățare pentru clasa a II-a, Propunerea unei unități de învățare pentru clasa a III-a; Propunerea unei unități de învățare pentru clasa a VI-a), precedate de cuvântul-înainte al directorului de proiect RLNM, Elena Platon, (Limba română ca limbă nematernă (RLNM) în ciclul primar – fundamentarea unui domeniu de cercetare).

Pentru vizualizarea volumului, accesați RLNM P1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elena Platon, Diana Viorela Burlacu, Ioana Silvia Sonea (coord.), Procesul de predare-învățare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul gimnazial (P2), Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2011.

ISBN 978-606-17-0073-8

Volumul este destinat profesorilor care predau limba română ca limbă nematernă elevilor cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani. Ca structură, suportul de curs corespunzător programului P2 este format din trei unități ce cuprind fiecare mai multe secțiuni (Unitatea I: Competența de receptare a mesajului oral – ascultarea; Formarea competenței de receptare a mesajului scris – citirea; Formarea competenței de receptare a textului literar – textul literar; Competența de producere a mesajelor orale – vorbirea; Competența de producere a mesajelor scrise – scrierea; Strategii de formare și dezvoltare a competenței lingvistice (lexic, noțiuni de fonetică, morfosintaxă) – gramatică și vocabular; Unitatea II: Analiza și exploatarea instrumentelor și materialelor didactice – clasa a V-a; Analiza și exploatarea instrumentelor și materialelor didactice – clasa a VI-a; Analiza corelației dintre programele de școlare și manualele de limb română – clasa a VII; Analiza și exploatarea instrumentelor și a materialelor existente – clasa a VIII-a; Unitatea III: Propunerea unei unități de învățare pentru clasa a V-a; Propunerea unei unități de învățare pentru clasa a VI-a; Propunerea unei unități de învățare pentru clasa a VII-a; Propunerea unei unități de învățare pentru clasa a VIII-a), precedate de cuvântul-înainte al directorului de proiect RLNM, Elena Platon, (Limba română ca limbă nematernă (RLNM) în ciclul gimnazial – fundamentarea unui domeniu de cercetare).

Pentru vizualizarea volumului, accesați RLNM P2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Platon, Diana Viorela Burlacu, Ioana Silvia Sonea (coord.), Procesul de predare – învățare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul liceal (P3), Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2011.

ISBN 978-606-17-0074-5

Volumul este destinat profesorilor care predau româna ca limbă nematernă elevilor de liceu. Din punctul de vedere al structurii, suportul de curs corespunzător programului P3 este format din trei unități ce cuprind fiecare mai multe secțiuni (Unitatea 1: Formarea competenței de receptare a mesajului oral/scris – receptarea; Formarea competențelor de producere a unor mesaje orale și scrise – producerea; Formarea competenței de receptare a sensului unui text literar – textul literar; Formarea competenței de producere a unor texte de analiză literară – textul literar; Unitatea II: Analiza și exploatarea instrumentelor și a materialelor didactice existente –clasa a IX-a; Analiza și exploatarea instrumentelor și a materialelor didactice existente –clasa a X-a; Analiza și exploatarea instrumentelor și a materialelor didactice existente –clasa a XI-a; Analiza și exploatarea instrumentelor și a materialelor didactice existente –clasa a XII-a; Unitatea III: Propunerea unei unități de învățare pentru clasa a IX-a; Propunerea unei unități de învățare pentru clasa a X-a (varianta 1); Propunerea unei unități de învățare pentru clasa a X-a (varianta 2); Propunerea unei unități de învățare pentru clasa a XI-a; Propunerea unei unități de învățare pentru clasa a XII-a), precedate de cuvântul-înainte al directorului de proiect RLNM, Elena Platon, (Limba română ca limbă nematernă (RLNM) în ciclul liceal – fundamentarea unui domeniu de cercetare).

Pentru vizualizarea volumului, accesați RLNM P3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Platon, Dina Vîlcu (coord.), Procesul de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul primar (P4), Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2011.

ISBN 978-606-17-0075-2

Volumul este destinat cadrelor didactice care predau româna ca limbă nematernă elevilor cu vârste cuprinse între 6-11 ani. Din punctul de vedere al structurii, suportul de curs corespunzător programului P4 este format din trei unități ce cuprind fiecare mai multe secțiuni (Unitatea 1: Procesul de evaluare a RLNM l ciclul primar; Evaluarea competenței de receptare a mesajului oral – Ascultarea; Evaluarea competenței de receptare a mesajului scris – Citirea; Evaluarea competenței de producere a mesajului oral – Vorbirea; Evaluarea competenței de producere a mesajului scris – Scrierea; Strategii de evaluare a competenței lingvistice (lexic, noțiuni de fonetică, morfologie, sintaxă) – Gramatică și vocabular; Unitatea 2: Procesul de elaborare a testelor; Analiza exercițiilor de evaluare din manuale. Elaborarea unor instrumente de evaluare; Propunerea unui test structurat pe competențe. Model – clasa a VI-a – nivel A2; Unitatea 3: Evaluarea producțiilor orale și scrise. Plasarea pe nivel), precedate de cuvântul-înainte al directorului de proiect RLNM, Elena Platon, (Alinierea procesului de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) în ciclul primar la standardele europene).

Pentru vizualizarea volumului, accesați RLNM P4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Platon, Dina Vîlcu (coord.), Procesul de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul gimnazial (P5), Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2011.

ISBN 978-606-17-0076-9

Volumul este destinat cadrelor didactice care predau româna ca limbă nematernă elevilor cu vârste cuprinse între 11-15 ani. Din punctul de vedere al structurii, suportul de curs corespunzător programului P5 este format din trei unități ce cuprind fiecare mai multe secțiuni (Unitatea 1: Evaluarea RLNM la ciclul gimnazial – prezentare generală; Evaluarea competenței de receptare a mesajului oral – ascultarea; Evaluarea competenței de receptare a mesajului scris – citirea; Evaluarea competenței de exprimare orală la grupa de vârstă 11-15 ani – vorbirea; Evaluarea competenței de exprimare scrisă la grupa de vârstă 11-15 ani – scrierea; Evaluarea competențelor de receptare/producere a unui text literar – textul literar; Strategii de evaluare a competenței lingvistice (noțiuni de fonetică, lexic, morfologie, sintaxă) – gramatică și vocabular; Unitatea II: Procesul producerii de teste; Analiza exercițiilor de evaluare din manuale. Elaborarea unor instrumente de evaluare; Propunerea unui test pe competențe. Exemplificare: clasa a VI-a – nivel B1; Unitatea III: Evaluarea producțiilor orale și scrise. Plasarea pe nivel), precedate de cuvântul-înainte al directorului de proiect RLNM, Elena Platon, (Alinierea procesului de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) în ciclul gimnazial la standardele europene).

Pentru vizualizarea volumului, accesați RLNM P5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Platon, Dina Vîlcu (coord.), Procesul de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul liceal (P6), Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2011.

ISBN 978-606-17-0077-6

Volumul este destinat cadrelor didactice care predau româna ca limbă nematernă elevilor din clasele liceale. Din punctul de vedere al structurii, suportul de curs corespunzător programului P6 este format din trei unități ce cuprind fiecare mai multe secțiuni (Unitatea 1: Evaluarea RLNM la ciclul liceal. Prezentare generală; Evaluarea competenței de receptare a mesajului oral – ascultarea; Evaluarea competenței de receptare a mesajului scris – citirea; Evaluare competenței de producere a mesajului oral – vorbirea; Evaluarea competenței de producere a mesajului scris – scrierea; Evaluarea competenței de receptare adecvată a sensului unui text literar – textul literar; Evaluarea competenței de producere a unor texte de analiză literară – textul literar; Unitatea II: Procesul producerii de teste; Analiza exercițiilor de evaluare din manualele. Elaborarea unor instrumente de evaluare; Propunerea unui test pe competențe. Exemplificare: clasa a XII-a/Nivel C2; Unitatea 3: Evaluarea producțiilor orale și scrise), precedate de cuvântul-înainte al directorului de proiect RLNM, Elena Platon, (Alinierea procesului de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) în ciclul liceal la standardele europene).

Pentru vizualizarea volumului, accesați RLNM P6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Platon (coord.), Lavinia Vasiu, Elena Păcurar, Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română – învățământul primar (EVRO- P1), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2015.

ISBN: 978-606-17-0691-4

Suportul aferent programului P1, adică cel destinat evaluării competențelor de comunicare orală ale elevilor din ciclul primar, a fost conceput ca un ghid pentru profesori. Volumul debutează cu un cuvânt-înainte elaborat de către coordonator, Didactica oralului în ciclul primar, fiind urmat de cinci unități (Evaluarea – cadru general, Competența de receptare a mesajului oral – cadru general, Competența de receptare a mesajului oral – evaluare formativă și evaluare sumativă, Competența de producere  mesajului oral (vorbirea) – prezentare generală, Competența de producere a mesajului oral – evaluare formativă și evaluare formativă). În încheierea volumului, la rubrica Anexe, se regăsesc diferite modele de instrumente de evaluare (grile generale pentru ascultare, scenarii de evaluare formativă, benzi, fișe de auto/inter/evaluare etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Platon (coord.), Andrei Lazăr, Veronica Manole, Cristina Varga, Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română – învățământul secundar (EVRO – P2), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2015.

ISBN: 978-606-17-0692-1

Suportul aferent programului P2, adică cel destinat evaluării competențelor de comunicare orală ale elevilor din gimnaziu și liceu, a fost conceput ca un ghid pentru profesori. Volumul debutează cu un cuvânt-înainte elaborat de către coordonator, Locul competențelor orale în procesul de predare/evaluare a limbii și literaturii române în învățământul secundar, fiind urmat de cinci unități (Evaluarea. Cadru general; Competența de receptare a mesajului oral. Prezentare generală; Evaluarea competenței de receptare a mesajului oral; Vorbirea. Cadru general; Evaluarea competenței de producere a mesajului oral). În încheierea volumului, la rubrica Anexe, se regăsesc diferite modele de instrumente de evaluare (grile generale pentru ascultare, scenarii de evaluare formativă, benzi, fișe de auto/inter/evaluare, secțiuni de teste etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Platon (coord.), Anamaria Radu, Ioana Sonea, Ștefania Tărău, Evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba română – ciclul primar (EVRO – P3), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2015.

ISBN: 978-606-17-0693-8

Suportul aferent programului P3, adică cel destinat evaluării competențelor de comunicare scrisă a elevilor din ciclul primar, a fost conceput ca un ghid pentru profesori. Volumul este structurat în șase unități (Procesul de evaluare. Prezentare generală; Evaluarea capacității de receptare a mesajului scris; Evaluarea capacității de receptare a mesajului scris; Atelier de evaluare a exerciții lor de receptare a mesajului scris; Producerea textului scris. Prezentare generală; Instrumente de evaluare), precedate de cuvântul-înainte al coordonatorului (Noi perspective în evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba română la ciclul primar). În încheierea volumului, la rubrica Anexe (în număr de 22), se regăsesc diferite materiale didactice (ex. fișe de auto/inter/evaluare, scenarii didactice, modele de teste, organizatori grafici etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elena Platon (coord.), Ioana Sonea, Ștefania Tărău, Evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba română – învățământul secundar (EVRO – P4), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2015.

ISBN: 978-606-17-0694-5

Suportul aferent programului P4, adică cel destinat evaluării competențelor de comunicare scrisă a elevilor din gimnaziu și liceu, a fost conceput ca un ghid pentru profesori. Volumul este structurat în cinci unități (Rolul și funcțiile evaluării. Prezentare generală; Receptarea textului scris. Prezentare generală; Receptarea textului scris. Instrumente de evaluare; Producerea textului scris. Prezentare generală; Producerea textului scris. Instrumente de evaluare), precedate de cuvântul-înainte al coordonatorului (O nouă abordare a evaluării competențelor de comunicare scrisă în limba română în învățământul secundar). În încheierea volumului, la rubrica Anexe (care sunt în număr de 16), se regăsesc modele de instrumente de evaluare (ex. grile generale pentru citire, modele de scenarii didactice, descriptori pentru producerea scrisă generală și pentru scrierea creativă, modele de teste etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Platon (coord.), Antonela Arieșan, Luminița Fodor, Limba română – Evaluarea competenței lingvistice la ciclul primar (EVRO – P5), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2015.

ISBN: 978-606-17-0695-2

Suportul aferent programului P5, adică cel destinat evaluării competenței lingvistice la ciclul primar, cu cele două componente ale sale, gramatica și vocabularul, a fost conceput ca un ghid pentru învățători. Volumul este structurat în șapte unități (Evaluarea la ciclul primar. Cadru teoretic; Evaluarea competenței (capacității) lingvistice (fonologie, gramatică, lexic). Cadru teoretic; Competența fonetico-fonologică. Cadru teoretic; Competența gramaticală. Cadru teoretic; Competența lexicală. Cadru teoretic; Prezentarea și analiza unui model de secțiune de test pentru competența lingvistică; Elaborarea unor scenarii de evaluare pe parcurs în evaluarea competenței lingvistice), precedate de cuvântul-înainte al coordonatorului (Evaluarea competenței lingvistice la ciclul primar – o nouă abordare). În încheierea volumului, la rubrica Anexe (în număr de 13), se regăsesc diferite materiale didactice (ex. modele de scenarii didactice/secțiuni de test, fișe de auto/inter/evaluare scenarii didactice etc.).

Pentru vizualizarea volumului, accesați EVRO P5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Platon (coord.), Adrian Chircu, Mihaela Popa, Limba română – evaluarea competenței lingvistice în învățământul secundar (P6), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2015.

ISBN: 978-606-17-0696-9

Suportul aferent programului P6, adică cel destinat evaluării competenței lingvistice în învățământul secundar, cu cele două componente ale sale, gramatica și vocabularul, a fost conceput ca un ghid pentru profesori. Volumul debutează cu un cuvânt-înainte elaborat de către coordonator, fiind urmat de cinci unități (Evaluarea competențelor lingvistice. Cadrul general. Definiție. Tipuri. Funcții, Competența lingvistică, Procese cognitive implicate în evaluarea faptelor de limbă, Instrumente de evaluare tradiționale și moderne, Evaluarea competenței lingvistice). În încheierea volumului, la rubrica Anexe, se regăsesc diferite modele de instrumente de evaluare (prezentarea descriptivă și grafică a criteriilor de evaluare a competenței lingvistice, organizatori grafici pentru lexic și pentru gramaticală, fișe de auto/inter/evaluare etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elena Platon (coord.), Româna ca limbă străină. Caiete didactice. A1+, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2012.

ISBN: ISBN 978-606-17-0151-3

Lucrarea cuprinde materiale didactice create de studenții înscriși la modulul de masterat Limba română ca limbă străină (promoția 2009-2011), organizat în cadrul Departamentului de limbă, cultură și civilizație românească al Facultății de Litere din Cluj-Napoca. Volumul corespunde nivelului de competență A1 din CECR și vizează cele patru competențe fundamentale de comunicare: înțelegerea unui text audiat/scris, producerea de mesaj oral/scris. Cele douăsprezece unități propuse sunt organizate tematic în jurul unor sfere lexicale și situații de comunicare specifice nivelurilor elementare de studiere a unei limbi străine.

Prefața volumului poate fi vizualizată accesând Caiete didactice A1, Cuvânt-înainte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vîlcu, Manual de limba română ca limbă străină. A1-A2, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2012.

ISBN: 978-606-17-0153-7

 

Lucrarea se adresează celor care doresc să predea sau să-și însușească structurile limbii române specifice nivelurilor de competență A1 și A2, aferente Cadrului european comun de referință (CECR). Rolul manualului este de a prezenta sistemul limbii române și de a propune o metodă de predare care să asigure continuitatea și unitatea procesului didactic. Cele 15 unități care formează volumul urmează un principiu general, și anume repartiția echilibrată a celor patru competențe de comunicare (de receptare – înțelegerea după ascultare/după lectură – și de producere – producerea orală/scrisă), construite, firește, pe competența lingvistică (gramatica și vocabularul). Adoptându-se modelul comunicativ, nu s-a neglijat nici organizarea riguroasă a structurilor gramaticale, ci, dimpotrivă, s-a încercat integrarea acestora într-o anumită arie tematică, astfel ca acestea să fie corelate cu situațiile de comunicare în care apar cel mai frecvent, pentru obținerea unui grad de autenticitate cât mai ridicat.

Prefața volumului poate fi vizualizată accesând Manual A1-A2, Cuvânt-înainte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Burlacu, Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vîlcu (editori), Româna ca limbă nematernă (RLNM), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință,2011.

ISBN: 978-606-17-0079-0

Volumul reunește lucrările conferinței de lansare a proiectului POSDRU/87/1.3/S/63909, „Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care predau limba română minorităților naționale”, organizată de către Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească de la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada 25-26 martie 2011.

 

Pentru detalii, accesează Româna ca limbă nematernă, cuprins și cuvânt-înainte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Platon, Antonela Arieșan (editori), Noi perspective în abordarea românei ca limbă străină/ca limbă nematernă, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2012.

ISBN: 978-606-17-0290-9

Volumul reunește lucrările conferinței internaționale „Noi perspective în abordarea românei ca limbă străină/ca limbă nematernă”, organizată de către Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească și de Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană din cadrul Facultății de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada 21-22 septembrie 2012.

Pentru detalii, accesează Noi perspctive în abordarea RLS, cuprins și cuvânt-înainte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Platon, Antonela Arieșan (editori), 40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB. 1974-2014, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2014.

ISBN: 978-606-17-0647-1

Volumul reunește lucrările conferinței internaționale aniversare „40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB. 1974-2014”, organizată de către Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească și de Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană din cadrul Facultății de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada 3-4 octombrie 2014.

Pentru detalii, accesează 40 de ani de RLS la UBB, cuprins și cuvânt-înainte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elena Platon, Lavinia-Iunia Vasiu, Antonela Arieșan (editori), Discurs polifonic în Româna ca limbă străină (RLS), Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2018.

ISBN: 978-606-17-1388-2

Volumul reunește lucrările primei ediții a conferinței internaționale cu tema Discurs polifonic în Româna ca limbă străină (RLS), organizată de către Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană din cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în perioada 20-21 octombrie 2017.

Pentru detalii, accesează Discurs polifonic în RLS, cuprins și cuvânt-înainte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea minimală a limbii române. A1, A2, B1, B2

Autori: Elena Platon, Ioana Sonea, Lavinia Vasiu, Dina Vîlcu

Pentru detalii, accesează Descrierea minimală a limbii române.

 

TOP