FORGOT YOUR DETAILS?

Bibliografia RLS

Coordonator

Conf. univ. dr. Victoria Moldovan

“Predarea limbii române ca limbă străină (RLS) a fost prefigurată încă în Elementa linguae daco-romanae sive valachicae a lui Samuil Micu şi Gheorghe Şincai (Viena, 1780) fiind foarte diferit abordată de atunci încoace. În ultimele decenii ale secolului al XX-lea, ca urmare directă a unei conjuncturi politico-economice favorabile acestui demers, predarea RLS a cunoscut o perioadă de maximă dezvoltare. Astfel, după 1970 s-a conturat mai clar aria RLS, cercetarea integrându-se în domeniul lingvisticii aplicate. Personalităţi lingvistice remarcabile, profesori ca Boris Cazacu, Tatiana Slama-Cazacu, Ion Coteanu, Mioara Avram, Flora Şuteu, Maria Iliescu, Marius Sala s-au preocupat ei înşişi de acest domeniu sau au încurajat cercetarea aplicată a limbii române.”

Bibliografia românei ca limbă străină (RLS), 2012

TOP