FORGOT YOUR DETAILS?

 

 

 

Anul pregătitor este principalul program de studii care se derulează la Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească.

Acesta a stat, de altfel, la baza înfiinţării acestui departament în anul 1974. Deși numărul studenților a fluctuat de-a lungul anilor, nucleul de cadre didactice s-a păstrat în tot acest timp, specializându-se încontinuu în metodologia de predare şi evaluare a limbii române ca limbă străină (RLS) – un proces stimulat, în același timp, şi de diversificarea publicului-ţintă al departamentului. Anul pregătitor presupune cursuri intensive de limba română pe tot parcursul unui an universitar, urmând ca studenţii absolvenți să facă apoi studii universitare și/sau postuniveristare în limba română, la diferite facultăţi din Cluj-Napoca sau din alte centre universitare din ţară.

Vă întrebați, probabil, care este secretul acestui progres extrem de rapid în studiul limbii române?

În primul rând, e vorba de utilizarea metodei directe în predarea limbii române, ceea ce înseamnă limitarea la maximum a folosirii oricărei limbi de contact și utilizarea limbii române în predare încă din prima zi de curs. În al doilea rând, profesorii de la departamentul nostru organizează cursuri interactive extrem de eficiente, în care sunt exersate pe rând toate competențele de comunicare: înțelegerea după ascultare și înțelegerea după lectură, exprimarea orală și exprimarea scrisă, fără a neglija, bineînțeles, gramatica și vocabularul. De asemenea, la toate grupele se lucrează în mod unitar, după manuale moderne și atractive, elaborate chiar de profesorii care predau la clasă, apelându-se ori de câte ori este nevoie la suporturi audio-video.

Primul semestru

Primul semestru este dedicat în exclusivitate cursurilor practice de limba română (cinci zile pe săptămână, cinci ore pe zi). Studenţii pornesc de la nivelul zero, urmând ca, la finalul primului semestru, competenţa lor de limba română să se situeze la nivelul A2, iar, la sfârșitul anului universitar, nivelul atins să fie B2 (corespunzător Cadrului european comun de referință pemtru limbi - CECR). Desigur, acest progres este condiţionat de începerea cursurilor la timp (1 octombrie). În cazul în care, din diferite motive, aceștia încep cursurile mai târziu și au nevoie de cursuri speciale de aducere la nivel, funcționează un sistem de mentorat, care îi ajută să recupereze cu succes. Examenul de nivel A1 are loc în luna noiembrie, iar în februarie, la finalul semestrului I, se organizează examenul de nivel A2.

Semestrul al doilea

Semestrul al doilea presupune o reducere a numărului de ore de limbaj general de la 25 la 15, dar orele sunt completate de un curs axat pe limbajele de specialitate de care studenţii au nevoie pentru studiile din anii următori - limbaj medical, limbaj tehnic-economic și limbaj pentru învățământul artistic și socio-uman – precum și de un curs de Identitate culturală românească. La începutul lunii aprilie studenții dau deja examenul de nivel B1, iar la începutul lunii iunie examenul de limba română, limbaj general, de nivel B2. Promovarea examenului de limba română condiţionează intrarea studenţilor în examenul de limbaj specializat și în cel corespunzător cursului de Identitate culturală românească.

Pentru studenții care au nevoie de ore de studiu suplimentare

Pentru studenții care au nevoie de ore de studiu suplimentare Am conceput un sistem special de mentorat, prin care aceștia beneficiază de ajutorul studenților români care se pregătesc să devină profesori de limba română ca limbă străină în cadrul unor module specifice de studii masterale. Toate aceste activități de mentorat, excursiile, vizitele la diferite obiective culturale, activitățile cu caracter multicultural organizate în cadrul departamentului nostru, precum și cursul de Identitate culturală românească oferit în semestrul al doilea, sunt menite să faciliteze integrarea socio-culturală a studenților străini în mediul românesc, făcând din anul pregătitor o mare famillie care, în ciuda diferențelor culturale, este reunită sub semnul limbii române.
TOP