FORGOT YOUR DETAILS?

IMG_9030IMG_8264IMG_8684

Cursurile internaționale de vară de limbă, cultură și civilizație românească

Cursurile de limba română, conferinţele şi activităţile culturale din cadrul acestui eveniment au ca scop promovarea limbii şi culturii româneşti, iar vizitele şi excursiile asigură cunoaşterea Universităţii Babeş-Bolyai şi a zonelor cu potenţial turistic din Transilvania.

Cursurile de limba română cuprind 60 de ore (20 de ore/săptămână), fiind concepute pe niveluri de competenţă lingvistică: A1, A2-B1, B2-C1. Metodele didactice utilizate urmăresc îmbinarea cunoştinţelor lingvistice cu cele culturale şi dezvoltarea capacităţii de comunicare a cursanţilor. Profesorii, specialişti în predarea românei ca limbă străină, privilegiază, în funcţie de nivelul şi de interesul participanţilor, înţelegerea şi exprimarea orală, fără a prejudicia gramatica sau exprimarea scrisă. Metodele interactive folosite (punerea în situaţie, jocurile de rol, utilizarea documentelor autentice: scrise, audio sau video) permit plasarea intereselor studentului în centrul atenţiei. Activităţile complementare (conferinţe, excursii, vizite la obiective de interes cultural, turistic şi social, vizionări de filme), prin care cursanţii aplică, experimentează şi îşi îmbunătăţesc achiziţiile lingvistice şi culturale, se organizează după-amiaza şi la sfârşit de săptămână. Atestatul de participare se oferă, la încheierea programului, participanţilor care au frecventat cursurile. El consemnează perioada desfăşurării cursurilor, numărul de ore şi nivelul atins.

Mai multe informații…

TOP